Också vänstern är ideologisk


Marie Demker, professor i statsvetenskap och vänsterlutande debattör, frågar sig i dag i ett blogginlägg om vår samtid präglas av verklighetsfrämmande idealism. Om Demker har rätt, skriver hon, ”riskerar den materiella verkligheten att kullkasta och massakrera de värden vi verkligen gemensamt värnar.” Jag vet inte om hon har rätt. Kanske är 2010-talet fyllt av ”moralism och högstämda ideal” i jämförelse med andra decennier.

+ There are no comments

Add yours