Och bostäderna..?


Att den svenska bostadskrisen är akut är ingen nyhet. Inte heller att våra politiker endast avser att låta bygga del av de bostäder som behövs. Detta är redan ett allmänt problem i det svenska samhället. Lägger man till det alla flyktingar som inte kan bo i tält, på förläggningar och i evakueringsboenden hur länge som helst – då är sammanbrottet totalt.

+ There are no comments

Add yours