Nya gröna angrepp mot rätten att vara anonym på internet


Förra året ville Miljöpartiets språkrör Åsa Romson förbjuda anonyma bloggar. [Länk»] När detta väckte allmän uppmärksamhet backade dock MP snabbt från språkrörets uttalande. Vilket lämnar en del frågetecken om vad MP egentligen tycker. Nu kommer liknande signaler från den gröna gruppen i Europaparlamentet. Det är den tyske gröne ledamoten Jan Philipp Albrecht (som annars brukar vara en vän av ett fritt och öppet internet) som vill se en “Facebook-polis”, underställd Europol – med uppgift att systematiskt söka igenom forum och sociala nätverk.

+ There are no comments

Add yours