Nu stängs gränsen för alla?


Regeringen vill kunna stänga Öresundsbron. Syftet är att ha en snabb nödbroms för flyktingströmmen. Vilket man möjligen kan förstå. Men det kommer i så fall att få många och oönskade konsekvenser. På ett praktiskt plan kommer det att orsaka stora problem i den allt mer integrerade Öresundsregionen: 15.000 pendlare använder bron varje dygn. 55.000 lastbilar passerar varje månad. Kastrup är hela Sydsveriges internationella flygplats. Sysselsättning, handel och tillväxt kommer att drabbas.

+ There are no comments

Add yours