Nu måste (MP) ge besked om FRA och datalagringen!


I regeringsförklaringen kan man läsa följande om övervakningsfrågorna… “Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter.” Två meningar. Thats it.

+ There are no comments

Add yours