Norska SSB bekräftar låg utbildningsnivå bland nyanlända Syrier


SVTs kanske fräckaste lögn är att Sverige upplever en ”kompetensregn” av högutbildade Syrier. Det stämmer inte. SCB mäter nyanländas utbildning genom självrapporterade enkäter och rapporterar att ca 10 procent av Syrier är högutbildade jämfört med ca 25 procent bland befolkningen som helhet, definierad som tre års eftergymnasial utbildning.

+ There are no comments

Add yours