Noonan: eliternas folkförakt kommer fälla dem


I Wall Street Journal tar Peggy Noonan, en gång talskrivare åt president Ronald Reagan, upp migrationskrisen och kompletterar den bild jag gav igår genom att beskriva maktens arrogans. Om hur skillnaderna växer mellan eliterna där uppe och folket där nere, The Migrants and the Elites – A humanitarian crisis threatens the future of Western institutions: Gapet mellan dem som bestämmer och de som blir styrda har nu vuxit sig stort och förebådar inget gott. Migrations- och flyktingpolitiken utformas av dem som sitter säkert, av människor som tillhör landets styrande elit, som har trevliga bostäder i trevliga bostadsområden och som skyddas av sin status.

+ There are no comments

Add yours