Näteliten om vår rätt till privatliv år 2025


Nybloggat på HAX.5July.org: Privacy in a sharing, interconnected world » En undersökning där alla som är något i internetvärlden funderar över frågor om rätten till privatliv år 2025. Otroligt intressant.

+ There are no comments

Add yours