Nassarna var sossar!


Nationalsocialismen var, som namnet också indikerar, socialism kombinerat med nationalism. Detta till skillnad från kommunism, marxism och bolsjevism, som alla strävar internationellt och vill se global makt för sin ideologi. Socialdemokratin var likaledes, fram till 90-talet i alla fall, om än internationellt engagerad, så i grunden nationalistisk.

+ There are no comments

Add yours