När du blir gammal får du klara dig själv


Statistiska Centralbyrån, SCB, har i dag presenterat en prognos för befolkningsutvecklingen. Man räknar med att dagens 9,7 miljoner människor i landet kommer att öka till 12,9 miljoner år 2060.En intressant detalj gäller åldersfördelningen. SCB skriver…”En tydlig förändring i befolkningsstrukturen är en ökning av antalet äldre. Livslängden har ökat, och antas fortsätta öka, vilket medför fler äldre. År 2045 beräknas det finnas över en miljon personer i Sverige som är 80 år och äldre.

+ There are no comments

Add yours