Några kommentarer om näringslivet och Sd


Jag har hittills, trots flera förfrågningar, tackat nej till att uttala mig i frågan om näringslivet och Sd. Som en del i näringslivshögern och som en profilerad förespråkare för antirasism och fri invandring känner jag dock att jag vill göra några – ska sägas, högst personliga – kommentarer. För det första: För Svenskt Näringslivs del är det självklart att de ska försöka påverka även Sverigedemokrater i frågor som rör medlemmarnas villkor. Allt annat vore tjänstefel.

+ There are no comments

Add yours