Morgan Johanssons sexuella imperativ


Justitieminister Morgan Johansson (S) vill göra det straffbart för svenskar att köpa sex utomlands, även om det sker i länder där det är tillåtet. “Köp av sexuella tjänster är oacceptabelt oavsett om det sker i Sverige eller utomlands. Det är viktigt att lagstiftningen återspeglar detta.” Hur ser grunden ut för ett sådant uttalande? Den enda ledtråd som bjuds i regeringens pressmeddelande är följande… “En sådan förändring skulle tydliggöra samhällets inställning till det oacceptabla utnyttjande av människor som köp av sex är, säger justitieminister Morgan Johansson.” Detta är faktiskt bara tomma påståenden. Inte intellektuellt hederliga argument.

+ There are no comments

Add yours