Morgan Johansson (S) vill behålla den politiska makten över domstolarna


En av socialdemokratins mest obehagliga sidor är dess arroganta förakt för rättsstaten. Lidbomeriet, som det har uppkallats efter före detta statsrådet Carl Lidbom. Socialdemokraterna är direkt fientligt inställda till en av den demokratiska rättsstatens grundpelare – åtskillnaden mellan den lagstiftande och den dömande makten. För sossarna är lagstiftningen inte främst ett regelverk för fungerande samlevnad människor emellan i ett samhälle, utan ett politiskt verktyg. Därför vill de också ha kontrollen över domstolarna, så att lagarna tillämpas på ett politiskt korrekt sätt.

+ There are no comments

Add yours