MOHAMED OMAR: Var Tage Lindbom muslim?


Det har kommit en biografi om den konservative tänkaren Tage Lindbom (1909-2001). Han var från början socialdemokrat, men blev allt mer kritisk. Det klara avståndstagandet från socialismen kom i boken Sancho Panzas väderkvarnar (1962).

+ There are no comments

Add yours