Ministern för statens säkerhet i statsradion


Inrikesminister Anders Ygeman (S) intervjuades i dag i SR Ekots lördagsintervju. Det var mer av det gamla vanliga: Många små steg för ökad övervakning, mindre frihet och hårdare kontroll. Vart och ett kan dessa steg kan säkert (på ett eller annat sätt) motiveras ur en inrikesministers perspektiv. Dock saknas en helhetssyn. Tänk dig övervakningsfrågorna som en rät linje. I ena ändan finns ingen övervakning alls. I andra ändan råder total övervakning av allt vi gör. Det råder ingen tvekan om att vi just nu rör oss mot mer kontroll och övervakning. Men ingen i politiskt ansvarig position tycks riktigt vilja analysera var på linjen vi befinner oss.

+ There are no comments

Add yours