Mindre stat och färre lagar ger ökad trygghet


Människor söker trygghet. Naturligtvis.Den mest grundläggande tryggheten handlar om rätten till liv, säkerhet och egendom.I dagens Sverige upplever många att denna trygghet saknas. Vilket inte är så konstigt. Polisen ligger hopplöst efter när det gäller många typer av brott mot enskilda. Samtidigt ägnar den sig åt allt möjligt annat. Det är ständigt nya, ofta relativt oviktiga och tramsiga saker som politikerna ger polisen i uppdrag att prioritera. Man kan också konstatera att polisen ägnar sig åt saker som staten inte bör lägga sig i.

+ There are no comments

Add yours