Miljöpartiet i övervakningsfrågorna – feghet, principlöshet och arrogans


Nej, Miljöpartiet! Ni kan inte tiga er igenom det här. Ni måste ge svar! Miljöpartiet sitter i regeringen och måste ta ansvar för dess be slut.Regeringen har inga planer på att skrota datalagringen, trots att EU-domstolen säger att den strider mot de mänskliga rättigheterna. Ansvarig minister säger att den behövs.Regeringen är pådrivande vad gäller att upprätta ett omfattande och närgånget register över våra flygresor i Europa.

+ There are no comments

Add yours