Meritfusk är inte arbetsmarknadspolitik


Flyktingar- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsintegration är fortsatt katastrofal. SCB har följt upp de som folkbokfördes 13 år sedan och skriver: “Omkring sex av tio flyktingar arbetar efter 13 år”.
Syrier utgör knappt hälften av nyanlända, och har ungefär samma genomsnittliga utbildningsnivå som nyanlända som helhet. SCB och Arbetsförmedlingens samlar detaljerad statistik på dessa invandrares utbildningsnivå.

+ There are no comments

Add yours