Medveten politisk inkompetens dödar våra storstäder


Svensk bostadsmarknad är sönderreglerad och överplanerad. Även om en viss uppluckring skett har vi dessutom hyresreglering – där politiska beslut, inte marknaden styr hyresmarknaden. Ju mer man reglerar, planerar och styr – ju jävligare blir det. Vilket alla egentligen är medvetna om. Men de rödgröna kommer inte att göra något åt saken, eftersom verkligheten inte passar ihop med deras politiska karta.

+ There are no comments

Add yours