Mediernas demokratisyn: överheten bestämmer


En bekymmersam ideologisk hållning i massmedierna blir nu allt tydligare i samband med migrationskrisen. Låt mig ta två exempel.

+ There are no comments

Add yours