Mediekratin: Avgör journalisterna valen?


Ett seminarium med Timbro Medieinstitut: Avgör journalisterna valen? Medieforskarna Kent Asp och Johannes Bjerling ställer frågan i den nyutkomna boken Mediekratin.

+ There are no comments

Add yours