Med ‘integration’ kommer massofredande bli vardag


Det politiska modeordet “integration” betyder att de som kommer till Sverige från andra delar av världen har rätt att ta med sig sina vanor och seder. De svenska normerna är bara ett av många sätt att bemöta andra människor. De nyanländas värderingar är lika mycket rätt som svenska. Nu börjar vi se konsekvenserna av vad det innebär att integrera beteenden från Mellanöstern och Afrika. Det har talats mycket om massofredande av kvinnor i Köln, men det har hänt också i Kalmar. Av “administrativa skäl” gjorde polisen inget på en vecka.

+ There are no comments

Add yours