Måste-läsning om övervakningsstaten


Om du bara mäktar med att läsa en text om massövervakningen – läs denna:You’re a Criminal in a Mass Surveillance World – How to Not Get Caught »Anne Frank, lagarna och övervakningsstaten. Tankeväckande, skrämmande och lärorikt.

+ There are no comments

Add yours