Massövervakningen och Gud-effekten


Nybloggat på HAX.5July.org: NSA and the God effect » En liten fundering över massövervakningen och myndigheternas hemlighetsmakeri runt densamma.

+ There are no comments

Add yours