Massövervakningen är ett slöseri med resurser (och minskar vår säkerhet)


Nybloggat på HAX.5July.org: Report suggest: NSA mass surveillance is a waste of resources (and will make us less safe) » Här finns siffror för den som vill ha belägg för att automatiserad massövervakning utan brottsmisstanke är slöseri med tid och pengar – och att den undergräver vår säkerhet.

+ There are no comments

Add yours