Massövervakning är ett övergrepp på demokratin


Om massövervakning och demokrati. Jag argumenterar kring att de två inte är kompatibla.

+ There are no comments

Add yours