Människors lika värde eller rättigheter?


Jag har problem med begreppet “människors lika värde”. Jag är förvisso en tänkande och rätt empatisk människa som är kapabel att göra en rimlig tolkning. Så visst förstår jag ungefär vad som menas. Men jag tycker att begreppet är problematiskt. Vad är “värde”? Det handlar uppenbarligen inte om pengar. Snarare kan det ses som en omskrivning för att människor förtjänar något slags lika respekt för sin existens. Gott så, men det blir besvärligt – eftersom begreppet “värde” till sin natur är subjektivt.

+ There are no comments

Add yours