Man dog på grund av bristfällig organisation


DN skriver om att IVO riktar hård kritik mot Södersjukhuset. En man togs in för misstänkt hål på tunn- eller tjocktarmen. Ansvarig kirurg hade på grund av hög arbetsbelastning inte tid att följa upp att bakjouren tog över patienten trots att bedömningen var att det var högaktuellt med operation.

Först efter två dagar opererades han, fyra dagar senare avled patienten.

+ There are no comments

Add yours