LO vill inte ha sänkta ingångslöner för invandrare, vad säger experterna?


I söndags hade Agenda en debatt mellan LO:s ordförande och Svenskt näringslivs dito. Ämnet var hur man skulle lösa de jobbutmaningar som nyanlända invandrare ifrån bland annat Syrien står inför. Svenskt näringsliv föreslår att ingångslönerna måste sänkas för att på så sätt lösa de jobbutmaningar som nyanlända men även också de som har bott länge i Sverige står inför. LO, som tillhör den solidariska rörelsen, tycker att förslaget från Svenskt näringsliv är en förlust för svenska arbetare. LO:s argument är vanlig hos den solidariska rörelsen: Vi är solidariska SÅ LÄNGE DET INTE KOSTAR OSS NÅGOT.

+ There are no comments

Add yours