Leo Sundberg: Vilka krav bör ställas på arbetslösa?


Jag kommer att utgå ifrån min egen arbetslöshet och hur jag försökte komma ur den, jag själv är utbildad revisor och det är en bransch där det har rått överetablering under flera år. Låt mig först och främst säga att mitt val av yrke var ett misstag.

+ There are no comments

Add yours