Låt Sverige bli Europas tigerekonomi!


Sveriges förhållande till EU är komplicerat. Vi genomför EU-direktiv på ett övernitiskt sätt, samtidigt som många andra medlemsstater tar betydligt lättare på Bryssels påbud. Vi tar ett oproportionerligt stort ansvar för EU:s gemensamma flyktingpolitik, medan andra medlemsstater inte bryr sig alls. Och vi betalar c:a 40 miljarder kronor brutto (30 miljarder netto) för det tveksamma nöjet att drabbas av centralstyrning, korporativism, byråkrati, politiskt storhetsvansinne och ett problematiskt demokratiskt underskott. Det känns… sådär.

+ There are no comments

Add yours