Låt småföretagen rädda Sverige!


Dagen efter regeringsförklaringen – och nationen är lite smådeppig. Vilket kan bero på att svenska folket ängsligt förväntar sig att politikerna kommer att lösa alla deras problem och vara alla goda gåvors givare. Men välstånd fungerar inte på det sättet. Politik i allmänhet och rödgrön politik i synnerhet minskar människors frihet, motverkar entreprenörskap och håller tillbaka tillväxten.Hur mycket de än sänder runt pengar i skatte- och bidragssystemen, så kan politiker inte skapa välstånd. De kan fördela andra människors pengar.

+ There are no comments

Add yours