Låt regeringen smaka på sin egen medicin


Finansminister Magdalena Andersson (S) är orolig att Alliansen ska agera på samma sätt som Socialdemokratin gjorde året före valet, då man tillsammans med Sverigedemokraterna stoppade en sänkning av inkomstskatten. Man bröt ut en del av budgeten och eftersom kostnaderna inte ökade ansåg man det vara inom ramen för riksdagens regelverk.

+ There are no comments

Add yours