Låt ekonomiska migranter bli Sveriges nya arbetarklass


Dagens flyktingsituation är ansträngd. På kort sikt står vi inför praktiska utmaningar som ligger långt utanför det offentligas bekvämlighetszon och kompetens. Sverige tycks helt enkelt inte klara av ett skarpt läge, oavsett vad det handlar om.

+ There are no comments

Add yours