Lars Vilks är allt som står mellan oss och mörkret


Det finns många slags muslimer. Många, speciellt i våra länder är “muslimska ateister” på samma sätt som man skulle kunna kalla mig för “kristen ateist”. Inga problem. Sedan har vi de muslimer som aktivt utövar sin tro – som har den som privatmoraliskt rättesnöre och som i övrigt accepterar att stat och religion inte har med varandra att göra. Inga problem. Så har vi konservativa muslimer, men som är bokstavstroende på ett mer filosofiskt plan. De skulle kanske inte ha något emot sharia och jihad, men det är inte deras främsta prioritet. För dem handlar religionen om att leva fredligt, ödmjukt och måttfullt. Inga problem, i vart fall i normalfallet.

+ There are no comments

Add yours