LARS HÄSSLER: Sydkinesiska havet – bryter tredje världskriget ut här?


Sydkinesiska havet, ett av jordens så kallade bihav, är idag den näst mest använda sjövägen i världen . Av världens årliga handelstonnage passerar mer än hälften här och i regionen finns åtta av de tio största containerhamnarna i världen.

+ There are no comments

Add yours