LARS HÄSSLER: När Västeuropa blir muslimskt


Idag finns det ca 50 miljoner muslimer i Europa varav cirka hälften i Ryssland. Totalt för Europa kan den siffran komma att fördubblas till mer än 100 miljoner inom 20 – 25 år. Det som talar för det scenariot är dels demografin, dels den fortsatta invandringen av muslimer från Mellanöstern och Afrika.

+ There are no comments

Add yours