Långtidsutredningen ett bombnedslag i invandringsdebatten


Sverige har 1948 med jämna mellanrum gjort en Långtidsutredning om framtida ekonomiska läget, som i Oxenstierniansk anda används som underlag för offentliga sektorn. Långtidsutredningen görs på finansdepartementet, ofta med hjälp av externa forskare. Det tenderar att vara relativ objektiv och seriös, men är heller inte helt oberoende utan har facto viss politiskt styrning. 2015 års långtidsutredning släpptes i dagarna, och kan bäst beskrivas som ett bombnedslag.

+ There are no comments

Add yours