Lagförslag kan leda till att försvarsadvokater inte längre kan hålla motförhör med vittnen och målsägande


Regeringen har nu presenterat sin lagrådsremiss om utökade möjligheter att använda tidiga förhör. Om förslaget blir lag kommer det att innebära att försvaret i vissa fall inte längre får möjlighet att fråga ut vittnen.

+ There are no comments

Add yours