Kritiserar statstelevisionen igen på SVT-Opinion: ”Häpnadsväckande att SVT underkänner SCB”


Jag kritiserade SVT för det inkorrekta påståendet att 37 procent av nyanlända Syrier är akademiker och hänvisade till SCB-statistik som visar att andel högutbildade Syrier snarast är 10 procent. SVT försvarade sin rapportering här med argumentet att de anser att Arbetsförmedlingens statistik är färskare och mer tillförlitlig än SCBs. Notera dock att inte heller Arbetsförmedlingens statistik visar mer än en marginell ökning av de nyanländas självrapporterade utbildningsnivå. Skillnaden mellan deras siffror och SCBs är en fråga om definion av högutbildad, inte tidsperioder.

+ There are no comments

Add yours