Kriminella migranter lika allvarligt


Många fler än jag har nog lagt märke till hur medierna tystar ner “gatubarnens” rån, stölder och ofredanden medan man slår upp “rasistiska attacker” i Stockholms city. Just detta sätt att relativisera och förminska viss kriminalitet och blåsa upp annan är orsaken till att mediebranschen håller på att gå under i en allt djupare förtroendekris hos mediekonsumenterna. […] “Förekomsten av det ena gör inte det andra mindre förkastligt. Att den första gruppen motiverar sitt våld utifrån det senare gör inte våldet mindre brottsligt. Alla uttryck av kriminella handlingar bör mötas med tydliga, klara signaler.”

+ There are no comments

Add yours