Kommodifiering som organisering


I dag lade jag upp ett inlägg om kommodifiering – att betrakta en resurs som en ekonomisk vara – på bloggen. Jag menar att allt borde kommodifieras så att jordens resurser hanteras och organiseras rationellt. Många håller nog inte med mig. En invändning skulle förmodligen vara att vissa saker inte går att sätta ett pris på, eller att det är fel att betrakta vissa saker som ekonomiska resurser. Utbildning skulle kunna vara ett exempel min meningsmotståndare tar upp…

+ There are no comments

Add yours