Kommer Aftonbladet framhålla Grekland som ekonomisk förebild?


Att läsa Aftonbladets ledarsida är alltid lite av en tragikomisk upplevelse, där det komiska i dess absurditet förstörs av det tragiska i insikten att det faktiskt finns folk som tror på det som skrivs och förmodligen vissa som låter sig påverkas av det.
Eva Franchells ledartext där Malmö, av alla kommuner, framhålls som en ekonomisk förebild sticker nog dock ut i dess absurditet.

+ There are no comments

Add yours