Kolonialismens verkliga tragedi


I den återuppblossade debatten om kolonialismens effekter tenderar deltagarna att ignorera företeelsens mest centrala konsekvens: de erövrade territoriernas utvecklingsförmåga på sikt. Modern forskning har visat att det som avgör ett lands långsiktiga utveckling är dess institutioner, de lagar och regler som formar människors beteende. Det är i det institutionella arvet som såväl kolonialismens verkliga tragedi som européernas största skuld återfinns.

+ There are no comments

Add yours