Julia Caecars vålnad


Att människor uttrycker sig anonymt på internet är inte något problem. Tvärt om måste möjligheten alltid finnas. Det kan handla om att avslöja maktmissbruk, att driva med makten eller helt enkelt att vara i opposition – utan att behöva riskera att utsättas för myndigheternas (eller till exempel sin arbetsgivares) ogillande. Man skall samtidigt ha klart för sig att det är rätt svårt att vara anonym på nätet. Det finns alltid en risk för att man blir avslöjad. Det är till och med troligt att så kommer att ske.

+ There are no comments

Add yours