Jesper Ahlin: ”Libertarianism – vilket självägandeskap?”


Libertarianism är en politisk-filosofisk idé som tar alltmer utrymme i den politiska debatten. I USA förknippas libertarianismen ofta med Tea Party-rörelsen medan den i Sverige ibland (kanske felaktigt) går under namnet ”nyliberalism”. Libertarianismen är en idé om hur samhället bör arrangeras. Den kommer i många olika former, men gemensamt för dem alla är tron på ingen eller en väldigt liten stat. Staten – om den accepteras över huvud taget – bör enligt en libertarian endast ansvara för polis, rättsväsende och militär. Lagen i det libertarianska samhället ska vara maximalt tillåtande och endast reglera våldsbruk. Som alla andra idéer om hur samhället bör arrangeras bygger libertarianismen på vissa moraliska grundtankar. Den här texten handlar om en sådan grundtanke, nämligen den att människan föds med vissa naturliga rättigheter.

+ There are no comments

Add yours