Istället för en riksbank


Exemplet visar USA, men principen är allmängiltig. Och med ett free banking-system skulle staten inte kunna fiffla med bokföringen genom att trycka mer pengar.

+ There are no comments

Add yours