Ipsos och Novus om invandringsopinion


Opinionsinstitutet Ipsos utför sedan några år regelbundna globala mätningar om opinionen kring invandring. De har nu släppt 2015 års undersökning av 24 länder, däribland Sverige. Resultaten är intressant, men bör tolkas med försiktighet då samplet i Sverige endast inkluderar 500 svarande. Sverige har en mindre negativ syn på invandring än de flesta undersökta länder, men är inte längre det minst invandringsnegativa landet. –

+ There are no comments

Add yours