Intervjuad om nyliberalismen, miljön och framtiden


Klas Ekman gjorde i början av året ett omfattande reportage i Magasinet Arena Hur mår högern? som nu går att läsa i sin helhet på länken. Jag förekommer med ett antal intervjusvar, men Ekmans research var betydande och omfattade från början även de i mitt tycke betydligt intressantare framtidsfrågorna. Eftersom jag gav grunderna per mail gick jag tillbaka och tittade på svaren. Lite långt och ostrukturerat på sina håll, men kanske kan de intressera även andra.

+ There are no comments

Add yours