Integration är att förbjuda allt svenskt


Eskilstuna kommun ville portförbjuda Frälsningsarmén från att sjunga på äldreboenden, eftersom de framför kristna sånger. I tjänsteutlåtandet skriver man: “[A]lla, oavsett religiös eller politisk bakgrund är välkomna till oss på mötesplatserna för seniorer. Det innebär också att mötesplatserna för seniorer och dess medarbetare inte ska ta ställning för en viss religion eller en viss politisk inriktning”. Med andra ord, varhelst någon med annan bakgrund än den svenska kan bli förnärmad av att höra ett kristet pip och varhelst denna risk uppstår måste svenska traditioner censureras, förnekas, gömmas undan och utplånas.

+ There are no comments

Add yours